Wulkanizacja jest procesem chemicznym…

Wulkanizacja jest procesem chemicznym, wynalezionym przez Charlesa Goodyeara, użytkowanym do utwardzania gumy. Tradycyjna wulkanizacja dotyczyła obróbki naturalnego kauczuku siarką i jest to najczęstszy przykład, jednak określenie to stało się także otaczającym utwardzanie pozostałych materiałów.
Wulkanizacja działa poprzez tworzenie połączeń poprzecznych między fragmentami łańcucha polimeru, co owocuje zwiększoną trwałością a także sztywnością, oraz innymi przemianami właściwości mechanicznych i elektrycznych towaru. Kategorycznie najpopularniejsze techniki wulkanizacji uzależnione są od siarki. Siarka sama w sobie jest wolnym środkiem wulkanizacyjnym a także nie wulkanizuje syntetycznych. Wulkanizację przyspieszoną organizuje się przy spożytkowywaniu różnorakich czynników, które adaptują kinetykę sieciowania . Warsztat wulkanizacji to miejsce, które upaja się maks zainteresowaniem w naszych czasach.

Oferta utwardzania jest dobrany naumyślnie do trasy oraz użytkowania. Reaktywne miejsca – miejscautwardzania – są allilowymi atomami H. Te wiązania węgiel-wodór są sąsiadami z podwójnymi wiązaniami węgiel-węgiel. W momencie wulkanizacji niektóre z tychże wiązań węgiel-wodór są zastępowane łańcuchami atomów S, które zespalają się z fragmentem utwardzania innego łańcucha polimeru. Mosty te mieszczą od 1-go do paru atomów. Liczebność atomów S w sieciowaniu mocno oddziałuje na właściwości fizyczne końcowego materiału gumowego. Sprzedaż opon wcześniej użytkowanych jest dostępna w każdym mieście.

Post Author: admin