W-wa – serce Rzeczpospolitej Polskiej.

W-wa – dusza Polski. Najogromniejsze miasto, skupisko gospodarcze. W Warszawie zamieszkuje ok. tysiąc siedemset pięćdziesiąt tys. ludzi. Na prawie każdy 1000 mieszkańców przypada stu czterdziestu trzech uczniów szkół wyższych. Łatwo zatem wyliczyć, że uniwersytety w Warszawie edukują razem około dwieście pięćdziesiąt tys. studentów!

Edukacja w uniwersytetach na terenie RP unormowana jest w ustawie o Szkolnictwie Wyższym a inne akty prawne, przykładowo Prawo Oświatowe, określają jaki jest rodzaj szkolnictwa w naszym państwie. System ten przewiduje, że zaczynający naukę 7 latek posiada początkowo skończyć podstawówkę (osiem lat), następnie szkołę ponadpodstawową (zależnie od typu od trzech do pięciu lat) a potem młody człowiek ma możliwość iść na studia. Szkolnictwo wyższe dzieli się na trzy stopnie. 1szy to zajmujące 6 półroczy studia licencjackie albo 7 semestrów – inżynierskie. Po nich na drugim stopniu są dopełniające 2letnie studia magisterskie. Jest możliwość studiować 1-szy i drugi stopień jednocześnie na integralnych studiach magisterskich. Etap 3ci, finalny, to doktorat. W stolicy mamy możliwość uczyć się na wszelkich przewidzianych w systemie szczeblach studiów. Jest możliwość realizować je w formie dziennej, zaocznej, jako studia eksternistyczne lub indywidualnie. Szkoły wyższe w W-wie posiadają w ofercie dydaktycznej kilkaset kierunków. Piętnaście z nich ma rangę szkoły państwowej. Najbardziej wiekowa i największa, to Uniwersytet Warszawski. Uniwersytetów prywatnych jest około 40. Pewne z nich posiadają niezwykle dobry standard i swoim dorobkiem na rzecz nauki mogą być wzorem dla większości uniwersytetów państwowych, a w trakcie kwalifikacji przeżywają wielkie oblężenie kandydatów.

Zobacz więcej: Uczelnie w Warszawie

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *