Prawo, które zdecydowanie poszerza wymiar odpowiedzialności konkretnej firmy

Znaczne rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowo wprowadzone znaczenie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakikolwiek czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in. zniesławienie, znieważenie) jak również wykroczeń opisanych w przepisach Prawa prasowego. To ważna zmiana względem obecnie obowiązującej ustawy, jaka opisuje zamknięty katalog wykroczeń i przestępstw skarbowych, za jakie winę potrafi ponieść podmiot zbiorowy. Warto mieć świadomość przy tejże okazji, iż prawo karne nie zawiera się tylko w karnym kodeksie oraz kodeksie karno-skarbowym, bo karne przepisy tkwią w bardzo dużej ilości szczególnych ustawach, o których sporządzeniu przedsiębiorcy częstokroć nie posiadają świadomości. Ważną nowinką jest wprowadzenie legislacyjnego rozwiązania, w którym to firma ponosi winę za tak zwane własne czyny własne, czyli czyny zabronione, jakich znamiona zostaną przeprowadzane poprzez działanie lub zaniechanie organu (przykładowo rady nadzorczej, zarządu) bądź umyślne działanie lub zaniechanie osoby należącej do organu (na przykład członka zarządu). Warunkiem jest jednak, by konkretny zabroniony czyn pozostawał w bezpośrednim związku z prowadzoną poprzez podmiot zbiorowy działalnością. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że działanie albo zaniechanie organu spółki nie musi stawać się celowe, co znacznie zwiększa wymiar odpowiedzialności firmy. W zakresie przyporządkowania odpowiedzialności bezpośrednio podmiotowi za własny czyn, dawca projektu zaakceptował założenie, że podmiot zbiorowy ma możliwość wytworzyć zabroniony czyn w drodze kolektywnego zachowania. Ściśle z uzasadnieniem projektu ustawy: „W takim wypadku chodzi o niezgodne z wymogami prawa lub oceny rozsądku zarządzanie ryzykiem, lub też brakami w zakresie staranności branżowej.

Więcej: Compliance

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *